Οικολογική Συσκευασία

Η TSANIS συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος.Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερα υλικά συσκευασίας φιλικά προς το περιβάλλον και θέτουμε ως προτεραιότητα τη συνεχή έρευνα και ενημέρωση για νέα οικολογικά προϊόντα.

Τι είναι η οικολογική συσκευασία

Τα συμβατικά προϊόντα συσκευασίας ακολουθούν συγκεκριμένη γραμμική πορεία ζωής. Ξεκινώντας από την χρησιμοποίηση και δέσμευση φυσικών πόρων για την παραγωγή τους, περνάνε στην κατανάλωση και τέλος στον ενταφιασμό τους στο έδαφος. Με την οικολογική συσκευασία επεμβαίνουμε σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα τρία στάδια για να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες στο οικοσύστημα.

Επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα

Με τα προϊόντα πολλαπλών χρήσεων μειώνουμε την κατανάλωση τσαντών. Πρόκειται για συσκευασία μεγάλης αντοχής, με την χρήση υφάσματος. Υπολογίζεται ότι πάνω από δέκα εκατομμύρια πλαστικές σακούλες καταναλώνονται καθημερινά στην Ελλάδα. Στόχος είναι η μείωση αυτών των αριθμών με τα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα.

Ανακυκλώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά

Μετατροπή της γραμμικής πορείας σε κυκλική με την χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών. Πρόκειται για την γνωστή ανακύκλωση. Τα υλικά κατασκευής προέρχονται σε ποσοστά μέχρι και 99% από απορρίμματα βιομηχανιών ή νοικοκυριών.

Βιοδιασπώμενα και κομποστοποιήσιμα υλικά

Μετατροπή της πορείας σε κυκλική με την χρησιμοποίηση βιοδιασπώμενων φωτοδιασπώμενων και κομποστοποιήσημων υλικών. Πρόκειται για νέα υλικά τα οποία σε κατάλληλες συνθήκες (φωτός, οξυγόνου και θερμότητας) διαπώνται μέχρι να μετατραπούν από μικροοργανισμούς  σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και βιομάζα.

 

 

 

 

Μενού